Weinsalon der Slowakischen republik
Apponyi-Haus

Das Museum fur Weinbau
Radničná 1,

811 01 Bratislava

Tel. kontakt:

00421 2 4552 99 67

00 421 918 664 992

Email:
info@salonvin.sk
marketing@salonvin.sk

RECHNUNGSINFORMATIONEN:

Zväz vinohradníkov a vinárov

Pražská 15

811 04 Bratislava

 

IČO: 30806470

IČ DPH: SK2020799418

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb vedeného Obvodným úradom Bratislava reg. číslo 100/93 OVVS

Bankdaten:

Tatra banka: 2624768789 /1100