Národný salón vín Slovenskej republiky 
Apponyiho palác
Múzeum vinohradníctva a vinárstva
Radničná 1, 815 18 Bratislava

Tel. kontakt:

00421 2 4552 99 67

00421 918 664 992

Emailové kontakty:
info@salonvin.sk
marketing@salonvin.sk

Fakturačné údaje:

Zväz vinohradníkov a vinárov

Pražská 15

811 04 Bratislava

 

IČO: 30806470

IČ DPH: SK2020799418

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Obvodným úradom Bratislava reg. číslo 100/93 OVVS

Bankové údaje:

Tatra banka: 2624768789 /1100