Narodowy Salon Win Republiki Słowackiej 2017 to najważniejszy konkurs win produkowanych w Słowacji z winogron pochodzących ze Słowacji. Jest realizowany jako finał konkursów degustacyjnych organizowanych w Republice Słowackiej w 2017 roku na wystawch nominacyjnych określonych w statucie. Organizatorem i gwarantem konkursu jest Unia Winogrodników i Winiarzy Słowacji. Kolekcja Narodowego Salonu Win Republiki Słowackiej to reprezentatywny wybór najlepszych słowackich win. W kolekcji znajdzie się 100 najwyżej punktowo ocenionych win, które będą upoważnione do używania oznaczenia „Narodowy Salon Win Republiki Słowackiej 2017”. Ta wyjątkowa kolekcja win będzie przechowywana przez cały rok w piwnicach Pałacu Apponyi’ego oraz w partnerskich zakładach.

Celem Narodowego Salonu Win Republiki Słowackiej jest zaprezentowanie 100 najlepszych słowackich win, które osiągneli najlepsze wyniki w najważniejszym konkursie win na Słowacji.

Organizujemy różne imprezy, degustacje, które są prezentacją słowackich win i winiarzy.

 

Lista najlepszych 100 win z rocznika 2017