Včera sme mali v Národnom salóne vín vzácnu návštevu. Vystúpil tu generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno, pán Jean Marie Aurand. Na úvod si pochválil ako sme sa posunuli od jeho poslednej návštevy pred desiatimi rokmi.

Jeho prednáška bola o hodnotení svetovej situácie vinohradníctva a vinárstva.

Zaujímavosťou bolo, že Vatikán je krajinou, kde sa vypije najviac vína na jednu osobu, je to 60 l na človeka.

Z hľadiska dovozu vín je Nemecko na prvom mieste, Veľká Británia na druhom a USA na treťom mieste.

Dnešní konzumenti majú viac znalosti o víne

Pán Aurand skonštatoval, že dnešní konzumenti majú veľa informácií, sú edukovaní, majú lepšie znalosti o víne, vyhľadávajú kvalitu a kladú si otázky ekologické – ako a v akých podmienkach bolo dané víno vyrobené, tiež ich zaujíma, kto ho vyrobil a ako.

Čo sa týka Slovenska, pán Aurand zdôraznil, že sme zvolili vhodnú stratégiu zamerania sa na kvalitu, nie kvantitu, lebo kvalita výroby našich vín je naša silná stránka.

Odborné prednášky

V rámci prednášok vystúpila aj pani Ing. Ivana Benkovičová z ÚKSÚP a vysvetlila činnosť skúšobného a kontrolného orgánu v poľnohospodárstve. Výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, pani Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, Phd. pripravila zaujímavú riadenú degustáciu vín, ktoré sú súčasťou degustačných programov Národného salónu vín.

Tlačová konferencia

Súčasťou programu bola aj tlačová konferencia, na ktorej bola aj pani Ing. Gabriela Matečná – ministerka pôdohospodárstva. Pán Ing. Ondrej Celleng – prezident Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Na tlačovej konferencii mohli novinári klásť otázky aj pánovi Aurandovi.

 

Slávnostné odovzdávanie cien 25 vinárov – z 1 kola súťaže Národný salón vín

Záver podujatia patrilo oceňovaniu 25 vinárov, ktorí sa dostali do Národného salónu vín v 1 kole súťaže, ktoré slávnostne odovzdávala ministerka pôdohospodárstva, pani Ing. Gabriela Matečná.

 

 

Produkujete autentické vína, ktoré majú osobnosť (Jean Marie Aurand)