Dňa 14.11. 2018 sa v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave konal galavečer Slovenské víno 2018. Záštitu nad týmto podujatím Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska prevzala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, p. Ing. Gabriela Matečná.

Zväz usporadúva Slovenské víno každý rok. Vinári, ktorých vína sa aktuálne umiestnili v TOP stovke v Národnom salóne vín, si prevzali diplomy, Zväz ocenil vinárske osobnosti a vyhlásil Vinárstvo roka.
Vinárskymi osobnosťami sa stali:

PhDr. Anna Píchová, riaditeľka Malokarpatského osvetového strediska. Od začiatku vinárskej renesancie na Slovensku v deväťdesiatych rokoch je neúnavnou propagátorkou slovenského vína a šíriteľkou jeho dobrého mena doma i v zahraničí, je jednou zo zakladajúcich osobností a v súčasnosti členkou rady Združenia Malokarpatská vínna cesta, ktoré bolo tvorcom prvej vínnej cesty na Slovensku a inšpiráciou pre ďalšie produkty vínneho turizmu. P. Píchová inšpirovala tvorbu a podieľala sa na tvorbe desiatok produktov marketingu vína a vínneho turizmu,

Ing. Ľudovít Bránecký, spoluzakladateľ a dnes predseda Občianskeho združenia Vínna cesta Záhorie, ktorý prispieva k propagácii tohto regiónu. P. Bránecký v roku 2010 pripravil podklady a v roku 2018 úspešne registroval Chránené označenie pôvodu „Skalický rubín“.

Ing. František Holbík bol ocenený za celoživotný prínos pre produkciu a propagáciu šumivých vín na Slovensku a šírenie povedomia o výrobe slovenských šumivých vín v zahraničí, či už v spoločnosti Vinárske závody Nitra alebo neskôr ako generálny riaditeľ spoločnosti HUBERT J.E.

P. Alojz Masaryk je vinohradníckou a vinárskou legendou, ktorá celý svoj život zasvätila pestovaniu viniča a výrobe vína v Skalickom regióne. Je spoluzakladateľom OZ Vínna cesta Záhorie, členom Vinohradníckeho spolku Skalica. Od roku 1996 je majiteľom a hlavou firmy VÍNO-MASARYK s.r.o. , kde si realizuje svoje koníčky a sny.
Blahoželáme!

Vinárstvom roka s najvyšším počtom bodov podľa príslušných kritérií sa stalo vinárstvo Chateu Topoľčianky. Plaketu a diplom odovzdával Zväz v spolupráci s p. Tiborom Vittekom, šéfredaktorom časopisu Vinotéka a portálu vinko.sk, ktorý je spoluorganizátorom tejto súťaže.

TOP 100 vín, ktoré sa umiestnili v súťaži NSV SR na najvyšších priečkach a za ktoré si vinári prevzali diplomy, možno ochutnať a zakúpiť v Národnom salóne vín.

Programom sprevádzal p. Peter Sklár.

Slovenské víno 2018