Dodacie podmienky: 1 – 2 dni v rámci celého Slovenska, závisí, v akom čase objednávate.

Cena za prepravu vín: 0,1 kg – 10 kg – 3,50 EUR, 10,1 kg – 31,5 kg – 5,00 EUR v rámci celého SR.

Menu