Michaela Ježíková - marketing

O Miše

Vyštudovala som masmediálnu komunikáciu v Trnave a potom marketing v Londýne. Po návrate zo zahraničia som pôsobila v rôznych segmentoch – cez on-line portál, obchodovanie s Čínou, vinárske spoločnosti až po organizovanie a predávanie odborných konferencií. „Vínko“ je mi blízke, lebo sama pochádzam z vinárskej rodiny.

Súčasnou náplňou mojej práce je prezentácia Salónu vín na medzinárodných veľtrhoch, spravujem webovú stránku a sociálne médiá, úzko spolupracujem s BTB (Bratislava Tourist Board) a s partnermi Národného salónu vín, organizujem podujatia Národného salónu vín – teda zastrešujem marketing Národného salónu vín.

Kontakt

Michaela Ježíková – marketing

E-mail: marketing@salonvin.sk

Mobil: 0918 664 992

Michaela Jezikova - marketing
Menu