Jarka Pátková - výkonná riaditeľka

O Jarke

Jarka pôsobí ako výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska od roku 2006.

Má za sebou nasledovné skúsenosti, znalosti a pôsobenie:

  • zástupca SR v Medzinárodnej organizácii pre vinič a víno so sídlom v Paríži,
  • riaditeľka Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho združeného v NPPC
  • zástupca SR v Riadiacom výbore pre víno
  • poradenstvo v dotáciách, legislatíve, označovaní,
  • úspešne manažuje projekty Interreg, projekty v rámci propagácie v členských krajinách a krajinách EU
  • 10 CC publikácií, viac ako 30 odborných a vedeckých článkov, viac ako 50 prezentácií a vystúpení na domácich a zahraničných výstavách
jarka-patkova
Menu